interiør tjenester

Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester knyttet til design og interiør. Avhengig av behov bidrar vi til å ordne bare ett rom eller arrangere komplekse interiørdesign prosjekt. Du bestemmer form for samarbeid og størrelsen av budsjettet som skal brukes til prosjektets utførelse.

Konsept prosjekt

Konsept prosjekt er et prosjekt som definerer interiørets natur og stilistikk, som gir kunden fotorealistiske 3D-visualiseringer. Basert på materialene som mottas bestemmer kunden om gjennomføring av prosjektet uten teknisk detaljer og tegninger. Konsept prosjekt inneholder, intervju med innehaver, eller anerkjennelse av prosjekt behov. Inventar av rom som er dekket av prosjektet og generell lokal visjon, konsept tegning i målestokk 1:50 med planlegging av funksjonell og romlig utforming. Fotorealistiske 3D visualiseringer av den endelige versjonen, som klart definerer farger, belysning, materialvalg og andre interiørdesign elementer. På forespørsel tilbyr vi også en concierge-tjenester Designeren følger opp på utvalg av interiør design elementer, slik at interiørdesign og estetikk opprettholdes til minste detalj.

7_6
2_7

Komplekst prosjekt

Komplekst prosjekt er fortsettelsen av Konsept prosjekt, støttes av tekniske tegninger, beregnet for bruk av underleverandører. På dette stadiet gjennomføres konsultasjoner med ingeniør/byggeleder. Vi utarbeider tekniske tegninger for entreprenører basert på alle tidligere faser: plantegning med oppdatert romfordeling gulvtegning med fliser eller andre gulvmaterialer montasjetegning av hengene tak tegning av farger på vegger plan med belysningsoppsett plan med vann tilkoblinger og avløp bad prosjekt: tegninger og detaljer konsept prosjekt av kjøkken

Enkeltrom prosjekter

2
7_5

Online prosjekt:

En lavere pris for selve prosjektet med egen innsats. Du foretar en nøyaktig oppmåling i henhold til mine tips. Samarbeid og kommunikasjon via e-post eventuelt videokonferanse. Du vil få et sett med målsatte tegninger for montering fra A til Å som i konsept prosjekt. I resultatet får man forventet effekt med de minste detaljer.

Rådgivning og konsultasjoner

Prosjekt konsultasjon er ett eller flere felles møter ved behov på kontoret eller på byggeplass hvor vi tilbyr råd og svarer på spørsmål knyttet til interiørdesign. Under møtet gir vi den nødvendige informasjonen om best mulig, funksjonell og romlig design, møbeldesign og posisjonering, valg av en bestemt farge basert på fargeprøver, materialer og dekorative elementer, plasseringen av belysning armaturer og andre interiørelementer. Vi bruker notater håndskrevne notater og skisser som bidrar til uavhengig prosjektgjennomføring uten detaljerte tegninger.

5

Hvordan vi jobber

TRENGER ANALYSE

Kunnskap, drøfting av ønsker, prosjekteringsbetingelser og beregning av omtrentlig prosjektbudsjett. Inngåelse av kontrakten.

INNSAMLING AV NØDVENDIG INFORMASJON FOR PROSJEKTET

Utføre målinger og fotografere arealet, utarbeide en detaljert designspesifikasjon der alle dine ønsker angående fylling av hvert rom, funksjonsområder, interiørstil, materialer og total oppussingsbudsjett er registrert.

PLANLEGGINGSBESLUTNING

Utvikling av en eller flere konseptløsninger i tråd med oppgaveomfang og ergonomiske standarder. Diskutere alle alternativer, gjøre nødvendige justeringer og godkjenne et oppsett som samsvarer med kundens ønsker.

3D-VISUALISERING AV INTERIØR

Lage fotorealistiske 3D-visualiseringer av ditt fremtidige interiør, basert på avtalt designløsning, gitte referanser, farge- og stilpreferanser.

ARBEIDSDOKUMENTASJON

På grunnlag av godkjente 3D-visualiseringer utarbeides et sett med tegninger og lister over finpuss materialer, belysning og ferdige møbelelementer på bestilling som ble brukt i visualiseringene. Det er mulig å integrere ingeniørprosjekter utført av tredjeparter.