RESTAURANT

TRENGER ANALYSE

Kunnskap, drøfting av ønsker, prosjekteringsbetingelser og beregning av omtrentlig prosjektbudsjett. Inngåelse av kontrakten.

INNSAMLING AV NØDVENDIG INFORMASJON FOR PROSJEKTET

Utføre målinger og fotografere arealet, utarbeide en detaljert designspesifikasjon der alle dine ønsker angående fylling av hvert rom, funksjonsområder, interiørstil, materialer og total oppussingsbudsjett er registrert.

PLANLEGGINGSBESLUTNING

Utvikling av en eller flere konseptløsninger i tråd med oppgaveomfang og ergonomiske standarder. Diskutere alle alternativer, gjøre nødvendige justeringer og godkjenne et oppsett som samsvarer med kundens ønsker.